Från drömmen om den självgående vagnen till framtidens superbilar

Bilen har under många år varit en viktig del av samhället och livspusslet. Den har inte alltid haft en självklar plats i en hållbar framtid, men med innovationer för både säkerhet och miljö kan bilen nu fortsätta vara ett av våra viktigaste transportmedel. Omställningen är på väg.

 

En viktig del av livet och vårt samhälle

Att vilja förflytta oss själva och våra prylar ligger i vårt DNA. Från 1700-talets dröm om ”den självgående vagnen” har vi idag bilar med fantastisk teknik som skapar förutsättningar för att vårt samhälle ska fungera – och för att vi ska kunna leva som vi vill. De flesta av oss i Sverige har en egen bil. Den är vårt vanligaste transportmedel och en räddare i nöden. Att kunna resa när och hur vi vill skapar livskvalitet och en känsla av trygghet. Vi har bilen att luta oss mot när tåget är inställt eller om bussen inte kommer. Men bilen är mer än så. Den svenska fordonsindustrin sysselsatte år 2020 runt 160 000 människor. Tekniken vi utvecklar inom fordonsindustrin skapar efterfrågan och har positiv verkan på andra områden som datahantering, telekommunikation och produktionsteknik. Därför är fordonsindustrin viktig för oss alla.

85%

Så stor andel av Sveriges befolkning har tillgång till bil i hushållet.

Gamla bekanta och nya utmaningar

Visste du att elbilen fanns redan år 1881? Vid tiden för första världskrigets utbrott valdes ofta elbil framför ett bensin- eller ångdrivet fordon. Elbilen var tyst, smidig och motorn behövde inte vevas i gång. Men elektricitet blev ironiskt nog elbilens uppgång och fall. När Charles Kettering uppfann ett elektriskt tändningssystem behövde man inte veva i gång bensinbilarna. Med uppfinningen fortsatte förbränningsmotorerna att utvecklas och fossila bränslen tog över trots att utsläppen var stora. Idag är en av våra största utmaningar att hitta nya sätt att förflytta oss utan att planeten tar skada. Genom förändring, nytänkande och utveckling skapas innovativa lösningar som tar oss närmare en hållbar framtid.

Fler väljer elbil

Privatpersoner driver på den starka ökningstakten för elbilar. Under 2021 registrerades 51 procent av de nya elbilarna på en privatperson och under 2022 har andelen ökat till ca 60 procent.

Bilen i framtiden

Elektrifieringen av fordon går mycket snabbt och fler och fler väljer elbil samtidigt som den öppnar upp för ny teknik och fler arbetstillfällen. Idag görs även stora satsningar på motorer som orsakar mindre utsläpp och alternativa konstruktioner med målet att fasa ut fossila bränslen. Utvecklingen av hållbara drivmedel som biodrivmedel och vätgasteknik går också snabbt och de första serietillverkade bilarna med vätgasteknik börjar nu dyka upp på marknaden. Bilarna drivs av vätgas som omvandlas till el och släpper ut endast vatten. Innovationer som natriumjonbatterier, järnbatterier och ultiumbatterier är andra exempel på alternativ med mindre miljöpåverkan. Även säkerheten är en viktig faktor. Nya säkerhetssystem har utvecklats som bland annat bromsar in vid möte och håller koll på om föraren är vaken.

Vid utvecklingen av framtidens bilar ligger fokus på oss människor och planeten vi bor på. Vi ska inte sluta förflytta oss, vi behöver bara hitta bättre sätt att göra det på. Framtidens bilar ger oss mobilitet med mindre påverkan på klimatet. Tack vare människans nyfikenhet och uppfinningsrikedom har säkerhet och miljöanpassning fått en naturlig del i bilens historia – och utvecklingen slutar inte här.

Nu fortsätter vi resan mot ett hållbart Sverige utan fossila utsläpp. Omställningen är på väg.