Ett fordon med många namn och fördelar

Kärt barn har många namn: arbetsredskap, utryckningsfordon och specialfordon. Den lätta lastbilen gör mycket för många. Den fyller en viktig funktion för företagare i hela landet och utgör en viktig del av vårt samhälle och framtidens mobilitetslösningar. Utvecklingen går framåt och snart har vi självkörande elektrifierade lätta lastbilar.

 

Från symbol till livräddare

Under 1950-talet blev personbilen en symbol för ekonomisk återhämtning och utveckling. Samtidigt växte behovet av lätta lastbilar som kunde transportera mat och ny teknik som tv-apparater när hushållen fick pengar över. Idag använder vi lätta lastbilar till mer än att transportera varor. Företagare som hantverkare, sotare och elektriker är helt beroende av den lätta lastbilen som sitt arbetsredskap. Varor du beställt kan levereras ända fram till dörren med en lätt lastbil. Personer med funktionsnedsättning reser med färdtjänst i en lätt lastbil. Vid en nödsituation kommer ambulanspersonal fram till sitt livsviktiga arbete.

600 000

lätta lastbilar får det svenska samhället att fungera – varje dag.

En smidigare, lätt lastbil

Den lätta lastbilen fyller luckor där personbilen och den tunga lastbilen inte passar. Den fungerar som flytthjälp där personbilen är för liten och som logistisk lösning där den tunga lastbilen är för stor. Lätta lastbilar är flexibla och enkla att använda och kan köras på nästan alla gator. Det är därför naturligt att de fyller en mycket viktig funktion i samhället för både privatpersoner och företag. Den totala flottan av lätta lastbilar i EU låg år 2020 på närmare 29 miljoner fordon. I Sverige är det fler än 600 000 lätta lastbilar som får samhället att fungera – varje dag.

 

En bit på väg

För många enmansföretagare är den lätta lastbilen inte bara ett arbetsredskap utan en stor del av arbetsmiljön. Säkerhet blir därför en allt viktigare aspekt i utvecklingen av moderna lätta lastbilar. Eftersom den lätta lastbilen är en viktig del av vårt samhälle behöver vi också aktivt arbeta med hur vi kan minska dess utsläpp. Även om vi kommit en bit på väg behövs en infrastruktur anpassad för att ladda lätta lastbilar hemma, på arbetsplatsen och publikt samt relevanta styrmedel utformade särskilt för den lätta lastbilen. Inom några år kommer självkörande elektrifierade lätta lastbilar att kunna bli verklighet.
Omställningen till laddbara lätta lastbilar främjar utveckling och tillväxt. De är en viktig del av framtidens mobilitetslösningar för både privatpersoner och företag.
Nu fortsätter vi resan mot ett hållbart Sverige utan fossila utsläpp. Omställningen är på väg.