Om kampanjen

Omställningen är på väg är en kampanj som syftar till att visa på de många samhällsnyttor som de aktuella fordonsslagen bil, lätt lastbil, lastbil samt buss bidrar med. Genom kampanjen vill vi även visa på den innovation och utveckling som pågår i syfte att minska de aktuella fordonsslagens påverkan på miljö och klimat på vägen mot hållbart Sverige utan fossila utsläpp.

Kampanjen finansieras genom ett samarbete mellan Mobility Sweden, Transportföretagen och MRF (Motorbranschens Riksförbund).