En viktig del av samhällets blodomlopp

Lastbilen har stor betydelse för att våra liv ska fungera. Utan den försvinner samhällsviktiga funktioner. Samtidigt vet vi att lastbilen behöver bli mer hållbar. Då kan transporter och leveranser rulla på utan påverkan på klimatet. Tack vare satsningar och innovationer finns det idag fler sätt vi kan göra det på – och det handlar om mer än bara elektrifiering.

 

Lastbilen behövs – varje dag

Den första lastbilen i Sverige importerades år 1899 till ett bryggeri i Göteborg för att leverera öl. I slutet av 2022 fanns 86 060 tunga lastbilar i trafik. Under ett år transporteras drygt 400 miljoner ton gods i Sverige – majoriteten med lastbil. Åkerinäringen sysselsätter drygt 225 000 personer och omsätter ungefär 160 miljarder kronor – vilket motsvarar cirka fyra procent av BNP.

400

miljoner ton gods transporteras årligen i Sverige – majoriteten med lastbil.

Lastbilen får vårt samhälle att fungera. Den tar färskvarorna till livsmedelsbutiken. Värmeproduktionen fungerar när lastbilen levererar träflis. För livsviktiga samhällsfunktioner som sjukvård och avfallshantering är lastbilen avgörande. Den transporterar rena textilier och mat till patienter och medarbetare på sjukhus och fraktar bort riskavfall.

Lastbilen har även en viktig roll i krissituationer, vid naturkatastrofer eller andra olyckor då ett stort behov av fungerande transporter uppstår. Lastbilen är därför en nyckel för både ekonomisk och social hållbarhet. Lastbilar står för ca 20 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser nationellt och det är viktigt att ställa om till mer hållbara transporter. Och industrin har kommit en bra bit på vägen.

Flera lösningar för hållbara transporter

Många tror att det inte går att köra tung lastbil med el, men faktum är att tunga ellastbilar rullar ut i serieproduktion redan idag. År 2021 fanns det 72 ellastbilar. 2022 hade de ökat till 231. Upp till 90 procent av de tunga lastbilarna kan elektrifieras. Att många lastbilar skulle behöva laddas samtidigt betyder inte att elnätet skulle krascha. Lastbilarna är geografiskt utspridda och står still under perioder. De förbrukar lite på dagen och mer på natten när det är mindre belastning på elnätet.

 

Lösningen för hållbara transporter handlar om en helhet. I Sverige pågår en industriell utveckling där fossilfritt stål kan tillverkas och där hållbar utvinning och flöden av råmaterial och metaller till batterier skapas. Men även om prognoser visar att hälften av lastbilarna som säljs år 2030 är elektrifierade, kommer majoriteten av alla lastbilar fortfarande ha förbränningsmotorer. Därför behövs förnybara drivmedel som fungerar även i traditionella motorer. Redan idag finns sådana drivmedel som är biologiskt nedbrytbara och giftfria. De har samma verkningsgrad som diesel, men genererar mycket mindre utsläpp.

 

Framtidens lastbilar

Det finns en bild av lastbilar att de är bullriga, avger avgaser och smutsiga partiklar som förorenar vår luft. Men vad många inte vet är att utsläppen av partiklar från traditionella förbränningsmotorer har minskat med 88 procent sedan 1990. Tunga lastbilar som går på el eller vätgas kan drivas så att de inte orsakar utsläpp varken lokalt eller globalt. Det tillverkas även lastbilar med lägre bullernivå som förbättrar miljön för både chaufförer och omgivning. Idag samarbetar städer och åkeriföretag för att lastbilar ska få utökade möjligheter att kunna utföra natt- eller morgonleveranser för att undvika rusningstider i stadstrafiken.

 

Med tystare, smartare och mer hållbara lastbilar kan samhällsviktiga funktioner bibehållas och vi kan fortsätta att leva våra liv. Därför är framtidens lastbilar viktiga för oss och samhället vi lever i.

 

Nu fortsätter vi resan mot ett hållbart Sverige utan fossila utsläpp. Omställningen är på väg.